ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย  สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เข้ารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   >>  รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา นำบุคลากรศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี รับผิดชอบงานสำนักศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปี 1 ที่เปิดรับเพิ่มเติมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1

 รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม คลิก !!   เริ่มเรียนวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป  

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560

  ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 คลิก !! เปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน 1. Listening and Speaking ทุก section เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560 2. TOEIC  section 1,2,3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน …

Continue reading »

Jun 22 2017

เอกสารสำหรับให้อาจารย์ Download โครงการอบรมนักศึกษาปี 1

1. ใบเซ็นชื่อตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!! 2. ใบสรุปผลการเรียนตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!!  

Page 1 of 1012345...10...Last »