• ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบ 3
  ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบ 3
 • นักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการฟัง โดยใช้โปรแกรม Tell Me More เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยในครั้งนี้ (24-25 พย. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mar 22 2017

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 3) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 3)    DOWNLOAD รายชื่อ และ ห้องเรียน รอบ 3 คลิก !! หมายเหตุ:  ให้ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไป (เปิดเฉพาะหลักสูตรที่มีผู้ลงทะเบียนเรียน 15 คน ขึ้นไป) ถ้านักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้ว ไม่พบชื่อของตนเอง เนื่องจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรนั้นได้ ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรที่ยังไม่เต็ม ทางเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา   ลงทะเบียนเรียน คลิก !!   หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 053-885868

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2559 : รอบ 1

ประกาศผลการอบรม 20 ชม.

ผลการอบรม Fundamental Grammar I.- Sec 1 Fundamental Grammar I.- Sec 3 Fundamental Grammar I.- Sec 4 Fundamental Grammar I.- Sec 8 Fundamental Grammar I.- Sec 10 English for Job Application and Interview – Sec 1 Basic English Listening – Sec 2 English for Student Teachers – Sec 1 English through Songs – Sec 1 English …

Continue reading »

more..


หลักสูตรอบรม

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking)

DSC_0790022

        ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตร 10 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น จำนวนทั้งหมด 13 ห้อง โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้ – รุ่นที่ 1 ระดับ 1 จำนวน 11 ห้อง จัดระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ห้องละ 35 คน รวมจำนวนนักศึกษา 350 คน – รุ่นที่ 2 ระดับ 1 จำนวน 7 ห้อง ระดับ 2 จำนวน 2 ห้อง …

Continue reading »

หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น 10 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2557

  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญ อาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 10 ชั่วโมง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ** ตัวอย่างภาพการอบรมภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ผ่านมา

more..


ข่าวกิจกรรม

  การอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2557 (ภาพกิจกรรม)

        ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ 10 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมหลักสูตรแรกตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ศูนย์ภาษาได้เปิดหลักสูตรภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (Basic Chinese Language 1 ) ภาษาจีนเบื้องต้น 2 (Basic Chinese Language 2 )ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 (Basic Korean Language 1 ) เกาหลีเบื้องต้น 2 (Basic Korean Language 2 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (Basic Japanese Language 1 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (Basic Japanese Language 2 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-เน้นการพูด …

  Continue reading »

  กิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558

  IMG_2835

           ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558 มีการอบรมภาคทฤษฎีโดย อ.สายัณห์ วันชัย เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ที่จะออกปฏิบัติภาคสนาม ณ จ.ลำพูน รวมถึงวิธิการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง วิธีปฏิบัติในการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ดี โดยการอบรมมี 2 ครั้ง คือวันเสาร์ที่ 31 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2558 และภาคปฏิบัติ ณ จ. ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน.. สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาที่พลาดโอกาสร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พบกับกิจกรรม English through Culture 2016 ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ต้นปีหน้าครับ  

more..


Page 1 of 41234