• นักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการฟัง โดยใช้โปรแกรม Tell Me More เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยในครั้งนี้ (24-25 พย. 2559)
 • ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ปีการศึกษา 2559
  ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ปีการศึกษา 2559
 • ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับวุฒิบัตรโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58
  ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับวุฒิบัตรโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58
 • ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project : 2559

SEA-Teacher Final

>> Download File PDF

SEA-Teacher Project

SEA Teacher

** Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดโครงการ

more..


หลักสูตรอบรม

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking)

DSC_0790022

        ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตร 10 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น จำนวนทั้งหมด 13 ห้อง โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้ – รุ่นที่ 1 ระดับ 1 จำนวน 11 ห้อง จัดระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ห้องละ 35 คน รวมจำนวนนักศึกษา 350 คน – รุ่นที่ 2 ระดับ 1 จำนวน 7 ห้อง ระดับ 2 จำนวน 2 ห้อง …

Continue reading »

หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศระยะสั้น 10 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2557

  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญ อาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 10 ชั่วโมง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ** ตัวอย่างภาพการอบรมภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ผ่านมา

more..


ข่าวกิจกรรม

  การอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2557 (ภาพกิจกรรม)

        ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ 10 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมหลักสูตรแรกตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ศูนย์ภาษาได้เปิดหลักสูตรภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษาจีนเบื้องต้น 1 (Basic Chinese Language 1 ) ภาษาจีนเบื้องต้น 2 (Basic Chinese Language 2 )ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 (Basic Korean Language 1 ) เกาหลีเบื้องต้น 2 (Basic Korean Language 2 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 (Basic Japanese Language 1 ) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 (Basic Japanese Language 2 ) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-เน้นการพูด …

  Continue reading »

  กิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558

  IMG_2835

           ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม English through Culture ประจำปี 2558 มีการอบรมภาคทฤษฎีโดย อ.สายัณห์ วันชัย เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ที่จะออกปฏิบัติภาคสนาม ณ จ.ลำพูน รวมถึงวิธิการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง วิธีปฏิบัติในการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ดี โดยการอบรมมี 2 ครั้ง คือวันเสาร์ที่ 31 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2558 และภาคปฏิบัติ ณ จ. ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน.. สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาที่พลาดโอกาสร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พบกับกิจกรรม English through Culture 2016 ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ต้นปีหน้าครับ  

more..


Page 1 of 3123