ประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK เเละ HSKK รอบการสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษา จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบ HSK เเละ HSKK รอบดังกล่าวแล้วนั้น โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอรับค่าสมัครคืน ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ ติดต่อ ศูนย์ภาษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-885674 หรือ 053-885868

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563

    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้ Download ใบสมัครสอบ (Click) กำหนดการสอบ >> การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร วันที่ประกาศผลสอบ รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 26 ธันวาคม 2562 3 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563 6 เมษายน 2563 รอบที่ 3 : วันเสาร์ที่ …

Continue reading

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทำวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว (Click) ให้นักศึกษามารับได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลาราชการ      สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU     โทร. 053-885867-68  

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)

ลงทะเบียน วันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2563 หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา ต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา       >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ รอบที่ 3 <<

ลงทะเบียนอบรม Listening, Reading for TOEIC (อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

อบรมระหว่างวันที่ 4 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่หลักสูตรเพื่อลงทะเบียน   >> ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา / เวลาเรียน / ห้องเรียน ที่สามารถเปิดอบรมได้ << หลักสูตร วัน / เวลา Listening for TOEIC  วันอังคาร เวลา 12.00 – 15.00 น. / วันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น. ตรวจสอบรายชือ Reading for TOEIC  วันอังคาร เวลา 12.00 – 15.00 น. / วันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น. ตรวจสอบรายชือ Listening …

Continue reading

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP – นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ และชั้นปีที่ 4 คณะอื่นๆ (ตกค้าง) ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ และชั้นปีที่ 4 คณะอื่นๆ (ผู้ที่สอบแล้วไม่ต้องสอบอีก) ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU) วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.30-16.00 น. …

Continue reading

ประกาศ.. สถานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เเละ HSKK (สอบวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เเละ HSKK  ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยจัดสอบที่ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยนานาชาติชั้น 6 อาคารราชภัฏ 90 ปี (อาคาร 29) สอบถามโทร. 053 885674