ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร TOEIC Camp (อบรมวันที่ 14-15 กันยายน 2562) – วิทยาเขตเวียงบัว

  >> Download ไฟล์รายชื่อและห้องเรียน

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร Intermediate Listening and Speaking 12 ชั่วโมง (อบรมวันที่ 14-15 กันยายน 2562) – ศูนย์แม่ริม

  คำชี้เเจง : ให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือเวลา 08.30 น. ที่ห้อง A101 อาคารพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม >> Download ไฟล์รายชื่อและห้องเรียน  

ลงทะเบียนสอบ Post Test (Language Achievement Test) การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2562

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ สอบระหว่างวันที่ 10 – 20 กันยายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) // —————————————————————————————————– // เลือกวิทยาเขต : – วิทยาเขตเวียงบัว – วิทยาเขตแม่ริม  

ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับอาจารย์ บุคลากร ปี 2562

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ให้เลือกสอบวันอังคารหรือพุธ ที่ 3,4,10,11,17,18 กันยายน 2562 ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 9.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 9.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ …

Continue reading

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปี 2562

    ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้ วันที่สอบ : วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ลงทะเบียน : วันนี้ – 10 กันยายน 2562 Download ใบสมัครสอบ ระดับการสอบ เวลาสอบ HSK ระดับ 2 09.00 – 09.55 น. (55 นาที) ลงทะเบียน(700 บาท) ตรวจสอบรายชื่อ HSK ระดับ 4 09.00-10.45 น. (105 นาที) ลงทะเบียน (1,200 บาท) ตรวจสอบรายชื่อ HSK ระดับ 6 09.00 …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม TOEIC Camp วันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

อบรมวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ลงทะเบียนและรับหนังสือเรียนเวลา 08.30 น. ที่ห้อง A101 อาคารพวงคราม ศูนย์แม่ริม       >> Download File รายชื่อผู้เข้าอบรม

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร Listening and Speaking 12 ชั่วโมง (อบรมวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1, 7, 8 กันยายน 2562)

Download File รายชื่อ และห้องเรียน