Author's posts

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร TOEIC Camp (อบรมวันที่ 14-15 กันยายน 2562) – วิทยาเขตเวียงบัว

 

>> Download ไฟล์รายชื่อและห้องเรียน

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร Intermediate Listening and Speaking 12 ชั่วโมง (อบรมวันที่ 14-15 กันยายน 2562) – ศูนย์แม่ริม

 

คำชี้เเจง : ให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือเวลา 08.30 น. ที่ห้อง A101 อาคารพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม

>> Download ไฟล์รายชื่อและห้องเรียน

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม TOEIC Camp วันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

  • อบรมวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
  • เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  • ลงทะเบียนและรับหนังสือเรียนเวลา 08.30 น. ที่ห้อง A101 อาคารพวงคราม ศูนย์แม่ริม

      >> Download File รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลงทะเบียนสอบ Post Test (Language Achievement Test) การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2562

คำชี้แจง :

  • สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ
  • สอบระหว่างวันที่ 10 – 20 กันยายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

// —————————————————————————————————– //

เลือกวิทยาเขต :

– วิทยาเขตเวียงบัว

– วิทยาเขตแม่ริม

 

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร Listening and Speaking 12 ชั่วโมง (อบรมวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1, 7, 8 กันยายน 2562)