August 2017 archive

แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2560

    ให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ของศูนย์ภาษาและได้ผลการอบรม ผ่าน ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรได้ ตาม Link ด้านล่าง โดยหลังจากลงชื่อแล้วศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูลว่านักศึกษา ผ่าน การอบรมจริงหรือไม่ หลังจากนั้นให้มารับวุฒิบัตรในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

  คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ / ผลการอบรม  (Update ผลการอบรม English through Songs 2 หมู่เรียน)

  คลิก เพื่อลงชื่อรับวุฒิบัตร 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย  สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เข้ารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  >>  รายละเอียดเพิ่มเติม