September 2017 archive

เรือชนะคลื่น 2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการ และคุณชิสา บุญเจริญ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

ดูรูปภาพทั้งหมด

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงชื่อขอรับวุฒิบัตรศูนย์ภาษา 2560

   ให้นักศึกษาที่ลงชื่อในระบบออนไลน์ขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์ภาษาในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ทำการตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับวุฒิบัตร โดยติดต่อขอรับวุฒิบัตรด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ในวัน/เวลาราชการ 
    – ตรวจสอบรายชื่อ

    – ลงชื่อขอรับวุฒิบัตร