การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสารในชีวิตประจำและการทำงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสารในชีวิตประจำและการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพิฒเนศวร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  วันที่  4-8  มิถุนายน  2559 เวลา 9.00-16.30 น.

IMG_8925