ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับวุฒิบัตรโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58

นักศึกษารหัส 56 57 58 ทุกคณะที่เข้าอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download ไฟล์ด้านล่าง

>> ผลการอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

และสำหรับผู้ที่ได้ผลการอบรม ผ่าน ให้่ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยให้มารับในอีก 7 วันทำการหลังจากลงทะเบียนแล้วที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27

>> ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร

Certificate ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2559