«

»

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 3) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 3) 

 

DOWNLOAD รายชื่อ และ ห้องเรียน รอบ 3 คลิก !!

หมายเหตุ: 

  • ให้ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไป

  • (เปิดเฉพาะหลักสูตรที่มีผู้ลงทะเบียนเรียน 15 คน ขึ้นไป)

  • ถ้านักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้ว ไม่พบชื่อของตนเอง เนื่องจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรนั้นได้ ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรที่ยังไม่เต็ม ทางเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา   ลงทะเบียนเรียน คลิก !!

 

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 053-885868

26480