«

»

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560)

    ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560)

  • รับจำนวนจำกัด Section ละ 30-45 คนเท่านั้น
  • สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละหลักสูตร
  • นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรมหลักสูตรละ 6 หน่วยกิต และวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษ

      สอบถามโทร. 053-885868

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐  ⇑⇑⇑⇑⇑ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

เลือกตามหลักสูตรเพื่อลงทะเบียน

         รายชื่อลงทะเบียน

         รายชื่อลงทะเบียน

         รายชื่อลงทะเบียน

          รายชื่อลงทะเบียน

          รายชื่อลงทะเบียน

          รายชื่อลงทะเบียน

           รายชื่อลงทะเบียน

            รายชื่อลงทะเบียน

             รายชื่อลงทะเบียน

              รายชื่อลงทะเบียน

               รายชื่อลงทะเบียน

                รายชื่อลงทะเบียน

                 – รายชื่อลงทะเบียน

                 – รายชื่อลงทะเบียน

                 รายชื่อลงทะเบียน

                 รายชื่อลงทะเบียน

                  รายชื่อลงทะเบียน

                  รายชื่อลงทะเบียน

                   รายชื่อลงทะเบียน

  • Korean Language เต็ม !!! ปิดลงทะเบียน

                    รายชื่อลงทะเบียน

  • Japanese Language เต็ม !!! ปิดลงทะเบียน

                    รายชื่อลงทะเบียน