ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online

     ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)

เลือกวัน/เวลา : รอบละ 50 คน

เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมทุกคน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองจาก เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม หรือสอบถามจากเพื่อนได้

**   ประกาศ.. จะไม่มีการเพิ่มรอบอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม Tell Me More เพิ่มแล้ว หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรมและมีความต้องเข้ารับการอบรมให้มาตรวจสอบที่นั่งว่างด้วยตัวเอง ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคาร 27 ตามรอบอบรมที่ประกาศ .. หากมีที่นั่งว่าง สามารถเข้ารับการอบรมแทนที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้าก่อน)  **

  • วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

          : 9.00-9.45 น.       >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 10.00-10.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 11.00-11.45 น.    >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 13.00-13.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 14.00-14.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 15.00-15.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

  • วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

          : 9.00-9.45 น.       >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 10.00-10.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 11.00-11.45 น.    >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 13.00-13.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 14.00-14.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 15.00-15.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

  • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

           : 9.00-9.45 น.       >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 10.00-10.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 11.00-11.45 น.    >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 13.00-13.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 14.00-14.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 15.00-15.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

*******************************************************************************************

  • วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

  • วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

  • วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม ตัดรายชื่อที่ 50 คน กรุณาตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

  • วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

  • วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม ตัดรายชื่อที่ 50 คน กรุณาตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

  • วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)