ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560

 

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 คลิก !!

เปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน

1. Listening and Speaking ทุก section เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

2. TOEIC  section 1,2,3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

3. English for Restuarant เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

4. English for Job Application and Interview Section 3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

5. English through Songs Section 2 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

6. Basic Grammar เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560