ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปี 1 ที่เปิดรับเพิ่มเติมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1

 รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม คลิก !!

 

เริ่มเรียนวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป