ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงชื่อขอรับวุฒิบัตรศูนย์ภาษา 2560

   ให้นักศึกษาที่ลงชื่อในระบบออนไลน์ขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์ภาษาในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ทำการตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับวุฒิบัตร โดยติดต่อขอรับวุฒิบัตรด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ในวัน/เวลาราชการ 
    – ตรวจสอบรายชื่อ

    – ลงชื่อขอรับวุฒิบัตร