เรือชนะคลื่น 2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการ และคุณชิสา บุญเจริญ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

ดูรูปภาพทั้งหมด