ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ. ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร. ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ          ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ภาษาและสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด