ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP รอบตกค้าง (วันที่ 26 – 27 เมษายน 2561)

              ให้นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 , 57) ทั้ง English Major (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และ Non-English Major (สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ที่ยังไม่ได้สอบ CMRU-TEP  รอบที่ผ่านมา ลงทะเบียนสอบตาม วัน/เวลา ดังนี้

  • วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561

      – 10.00 – 12.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ)

      – 12.00 – 14.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ)

  • วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

      – 10.00 – 12.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ)

      – 12.00 – 14.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ)