ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561

ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมทุกคน)

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)

เลือกวัน/เวลา : รอบละ 50 คน

เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมทุกคน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองจาก เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม หรือสอบถามจากเพื่อนได้

หมายเหตุ : ไม่มีการเพิ่มรอบอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม Tell Me More             หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม และมีความต้องการเข้ารับการอบรมให้มาตรวจสอบที่นั่งว่างด้วยตัวเอง ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคาร 27 ตามรอบอบรมที่ประกาศ .. หากมีที่นั่งว่าง สามารถเข้ารับการอบรมแทนที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้าห้องอบรมก่อน)

  • วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561

         : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

  • วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน