ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ปีการศึกษา 2561

  • ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ
  • แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง
  • มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น
  • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
  • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU)
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
16.00 – 18.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
16.00 – 18.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
16.00 – 18.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
16.00 – 18.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
16.00 – 18.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
9.00 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.00 – 15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
16.00 – 18.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ