ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

  • ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ
  • แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง
  • มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น
  • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
  • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU)
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 27)
9.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 27)
9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 27)
9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ