ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3 : ลงทะเบียนวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3)

  • สำหรับนักศึกษา ป. บัณฑิต และนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรผู้สนใจทั่วไป
  • ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562
  • อบรม วันที่ 30 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562
  • วันหยุด : 6-7 , 13-14 เมษายน และ 4-5 พฤษภาคม 2562

  >> ลงท่ะเบียนอบรม