ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

    • อบรมวันจันทร์ – ศุกร์ / เวลา 10.00 – 12.00 น. ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 
    • อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
    • เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น
>> ลงทะเบียนอบรมรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม