โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – รอบที่ 2 (อบรมระหว่างวันที่ 24 มิย. – 21 กค. 62)

  • สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น
  • สามารถเลือกอบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว หรือวิทยาเขตแม่ริม
  • คลิกที่ Section เพื่อลงทะเบียน
TOEIC Revision (20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว
Sec 1
จันทร์และพุธ
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 2จันทร์และพุธ
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 3 จันทร์และพุธ
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 4 อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 5 อังคารและพฤหัสบดี
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 6 อังคารและพฤหัสบดี
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 7 พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 8พุธและศุกร์
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 9พุธและศุกร์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 10พุธและศุกร์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 11เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 12เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 13เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
(ปิดลงทะเบียน)
Sec 14เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
(ปิดลงทะเบียน)
Complete TOEIC (20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว
Sec 1จันทร์และพุธ
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 2จันทร์และพุธ
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 3 จันทร์และพุธ
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 4อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 5อังคารและพฤหัสบดี
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 6อังคารและพฤหัสบดี
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 7พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 8พุธและศุกร์
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 9พุธและศุกร์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 10พุธและศุกร์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 11เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 12เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 13เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 14เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
เตรียมสอบ CEFR (20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว
Sec 1จันทร์และพุธ
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 2จันทร์และพุธ
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 3 จันทร์และพุธ
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 4อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 5อังคารและพฤหัสบดี
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 6อังคารและพฤหัสบดี
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 7พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 8พุธและศุกร์
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 9พุธและศุกร์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 10พุธและศุกร์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 11เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 12เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 13เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 14เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Listening and Speaking
(20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว
Sec 1จันทร์และพุธ
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 2จันทร์และพุธ
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 3อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 4อังคารและพฤหัสบดี
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 5พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 6พุธและศุกร์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 7พุธและศุกร์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 8เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 9เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
English for Teaching
Profession (20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว
Sec 1จันทร์และพุธ
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 2อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 3พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Listening and Speaking
(20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตแม่ริม
Sec 1อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 2อังคารและพฤหัสบดี
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 3อังคารและพฤหัสบดี
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 4อังคารและพฤหัสบดี
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 5พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 6พุธและศุกร์
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 7พุธและศุกร์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 8พุธและศุกร์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 9เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 10เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
TOEIC (20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตแม่ริม
Sec 1อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 2อังคารและพฤหัสบดี
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 3อังคารและพฤหัสบดี
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 4อังคารและพฤหัสบดี
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 5พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 6พุธและศุกร์
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 7พุธและศุกร์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 8พุธและศุกร์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 9เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 10เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Reading and Speaking
(20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตแม่ริม
Sec 1อังคารและพฤหัสบดี
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 2อังคารและพฤหัสบดี
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 3อังคารและพฤหัสบดี
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 4อังคารและพฤหัสบดี
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 5พุธและศุกร์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 6พุธและศุกร์
12.00-14.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 7พุธและศุกร์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 8พุธและศุกร์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 9เสาร์และอาทิตย์
9.30-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Sec 10เสาร์และอาทิตย์
13.00-15.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
English through Media
(20 Hrs.)
– อบรมที่วิทยาเขตแม่ริม
Sec 1พุธและศุกร์
12.00-15.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์
อบรมวันที่ 24 มิย-19 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 20 มิย. 62)
Sec 2อังคารและพฤหัสบดี
12.00-15.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
– หลักสูตรวันเสาร์ – อาทิตย์
อบรมวันที่ 29 มิย-21 กค. 62
(ลงทะเบียนถึง 27 มิย. 62)
Sec 3วันอาทิตย์
15.30-18.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ