ศูนย์ภาษาจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา

     ศูนย์ภาษาร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านการโรงแรมกับ Budapest Business School ประจำปีการศึกษา 2557 โดยศูนย์ภาษาจัดสอบทักษะการฟังโดยใช้ข้อสอบ TOEIC เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

DSC_0628 DSC_0627DSC_0626