ประกาศ.. เรื่องการลงทะเบียนสอบ Language Achievement Test

ศูนย์ภาษา จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบ สอบ Language Achievement Test ตามช่วงเวลา ดังนี้

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 (สอบระหว่างวันที่ 30 กค. – 13 สค. 62)
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 (สอบระหว่างวันที่ 28 สค.- 6 กย. 62 เลื่อนจากเดิมเนื่องจากติดช่วงสอบกลางภาค)
  • อาจารย์/บุคลากร จะเปิดให้ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 (สอบวันที่ 3,4,10,11,17,18 กย. 62)