ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test นักศึกษาชั้นปีที่ 3 / 2562

คำชี้แจง :

  • สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ
  • สอบระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เลือกวิทยาเขต :

// —————————————————————————————————– //

** นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบระหว่างวันที่ 28 สค.- 6 กย. 62 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน)

     .. การสอบทุกช่วง เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ..