ประกาศ.. สถานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เเละ HSKK (สอบวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เเละ HSKK  ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

โดยจัดสอบที่ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยนานาชาติ
ชั้น 6 อาคารราชภัฏ 90 ปี (อาคาร 29)

สอบถามโทร. 053 885674