ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP – นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ และชั้นปีที่ 4 คณะอื่นๆ (ตกค้าง) ปีการศึกษา 2562

  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ และชั้นปีที่ 4 คณะอื่นๆ (ผู้ที่สอบแล้วไม่ต้องสอบอีก)
  • ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ
  • แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง
  • มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น
  • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
  • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU)
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 27044
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 27044
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 27044
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 27044
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 27044
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 27044
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 27044
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ