ลงทะเบียนอบรม Listening, Reading for TOEIC (อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

  • อบรมระหว่างวันที่ 4 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
  • คลิกที่หลักสูตรเพื่อลงทะเบียน

  >> ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา / เวลาเรียน / ห้องเรียน ที่สามารถเปิดอบรมได้ <<

หลักสูตรวัน / เวลา
Listening for TOEIC  วันอังคาร เวลา 12.00 – 15.00 น.
/ วันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น.
ตรวจสอบรายชือ
Reading for TOEIC  วันอังคาร เวลา 12.00 – 15.00 น.
/ วันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น.
ตรวจสอบรายชือ
Listening for TOEICวันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น.
/ วันศุกร์ เวลา 12.00 – 15.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
Reading for TOEIC วันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น.
/ วันศุกร์ เวลา 12.00 – 15.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ