ประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK เเละ HSKK รอบการสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษา จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบ HSK เเละ HSKK รอบดังกล่าวแล้วนั้น โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอรับค่าสมัครคืน

  1. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ
    ติดต่อ ศูนย์ภาษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-885674 หรือ 053-885868