ประกาศยกเลิก การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK เเละ HSKK รอบการสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษา จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563


หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบ HSK เเละ HSKK รอบวันที่ 21 มีนาคม 2563 สามารถทำเรื่องคืนค่าสอบได้เมื่อเปิดทำการตามปกติ เเละสำหรับใบประกาศนียบัตรรอบวันที่ 11 มกราคม 2563 ทางศูนย์สอบส่วนกลางยังไม่ได้จัดส่งมาให้นะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 096-0169409 (มายด์) หรือ language.cmru@gmail.com