ประกาศ.. เเจ้งเลื่อนการสอบ TOEIC

จากรอบวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็น วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทางศูนย์ภาษาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ : สแกน QR code เพื่อเข้าร่วม Line Openchat ของทางศูนย์ภาษา เลือกห้องเเชท “TOEIC 14.08.2563” เพื่อสอบถาม/รับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ