รับสมัครสอบ HSK และ HSKK (สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563)

   ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้

  • Download ใบสมัครสอบ
  • วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
  • รับสมัคร : วันนี้ – 27 กันยายน 2563
  • สอบถาม : Inbox Facebook.com/LCCMRU (โทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาขัดข้องชั่วคราว)