ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 : ครั้งที่ 2

  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ (ที่ยังไม่ได้สอบในรอบแรก)
  • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
  • ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ
  • มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่
  • มีวุฒิบัตรผลการสอบ สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบทุกคน (ลงทะเบียนขอรับได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษาหลังจากสอบเสร็จ)
วันที่สอบลงทะเบียน
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563เวลา
ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 279.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563เวลา
ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 279.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563เวลา
ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 279.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563เวลา
ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 279.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563เวลา
ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 279.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563เวลา
ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 279.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563เวลา
ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 279.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ