โครงการคลีนิคภาษา

ศูนย์ภาษาจัด โครงการคลีนิคภาษา เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้/สอบถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถลงชื่อนัดวัน เวลา เพื่อปรึกษาหรือสอบถามอาจารย์ทางออนไลน์ ดังนี้

  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
  • ให้คำปรึกษา ไม่เกิน 30 นาทีต่อครั้ง ต่อ 1 คน หรือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาในครั้งนั้น ๆ
  • ให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์ (ตาม Platform ที่อาจารย์กำหนด)
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางว่างของอาจารย์ได้ที่เมนู ตรวจสอบตารางนัด แล้วลงชื่อเพื่อขอรับคำปรึกษาครั้งละ 1 คน ในเวลาที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทางออนไลน์ที่เมนู  ลงชื่อนัดพบอาจารย์  ในตารางด้านล่าง
  • หลังจากที่นักศึกษาลงตารางนัดหมายกับอาจารย์แล้ว ให้นักศึกษาส่ง Inbox แจ้งการลงเวลานัดหมายมายังกล่องข้อความใน Facebook ของศูนย์ภาษา (https://www.facebook.com/LCCMRU) เพื่อศูนย์ภาษาจะได้ดำเนินการประสานกับวิทยากรต่อไป
วันเวลาอาจารย์รูปแบบ
จันทร์10.30-11.30อ. Peter
Rafatjou
Online :
ติดต่อขอรับ Platform
ได้ที่ศูนย์ภาษา
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
:
ตรวจสอบตารางนัด
13.00-14.00อ. จุติญาณี
เพิ่มทันจิตต์

เนื้อหา :
– การออกเสียง
– การพูด
– ไวยากรณ์
Online :
Zoom
(ID. 965 208 9163)
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
อังคาร10.00-11.00อ. นันทิยา
ศิลาชัย

เนื้อหา :
– ภาษาศาสตร์
(วากยสัมพันธ์
โครงสร้างภาษา
/ไวยากรณ์)
– การแปล
– การเขียน
Online :
Zoom
(ID. 416 276 1035)
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
11.00-12.00อ. ดร. ธนางกูร
ขำศรี
Online :
Microsoft Team
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
13.00-14.00อ. ดร. ธนางกูร
ขำศรี
Online :
Microsoft Team
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
พุธ09.30-10.30อ. จารุณี
นาคเจริญ

เนื้อหา :
-ไวยากรณ์
– การออกเสียง
– การอ่าน
Online :
Microsoft Team
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
10.30-11.30อ. Peter
Rafatjou
Online :
ติดต่อขอรับ Platform
ได้ที่ศูนย์ภาษา
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
13.00-14.00อ. จารุณี
นาคเจริญ

เนื้อหา :
-ไวยากรณ์
– การออกเสียง
– การอ่าน
Online :
Microsoft Team
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
พฤหัสบดี10.00-11.00อ. จุติญาณี
เพิ่มทันจิตต์

เนื้อหา :
– การออกเสียง
– การพูด
– ไวยากรณ์
Online :
Zoom
(ID. 965 208 9163)
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
11.00-12.00อ. John
Kedward
Online :
Facebook
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
13.00-14.00อ. นันทิยา
ศิลาชัย

เนื้อหา :
– ภาษาศาสตร์
(วากยสัมพันธ์
โครงสร้างภาษา
/ไวยากรณ์)
– การแปล
– การเขียน
Online :
Zoom
(ID. 416 276 1035)
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
:
ตรวจสอบตารางนัด
14.00-15.00อ. John
Kedward
Online :
Facebook
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
ศุกร์09.00-10.00อ. พะเยา
นุเสน
Online :
Microsoft Team
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด
10.00-11.00อ. พะเยา
นุเสน
Online :
Microsoft Team
Click Here
: ลงชื่อนัดพบอาจารย์
: ตรวจสอบตารางนัด