การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2564

ผู้ที่มีความประสงค์ในการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนตามรายละเอียด ดังนี้

  • ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ (800 บาท/ครั้ง)
  • ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2564
  • ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-0169409 (วรวลัญช์ ธิปาแก้ว)

            >> Download ใบสมัครสอบ