เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • สอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  รับจำนวน 32 ที่นั่ง
  • เวลา 13.00-15.30 น.  (ผู้สมัครสอบมารายงานตัว 12.30 น.)

อัตราค่าสมัครสอบ
1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 1,200 บาท
2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,500 บาท

การสมัครสอบ
1. สมัครสอบด้วยตัวเอง ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. สมัครสอบออนไลน์ ส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน และหลักฐานการชำระเงินมาที่ language.cmru@gmail.com
3. รับสมัคร วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2564

      >> Download ใบสมัครสอบ TOEIC
      สอบถามเพิ่มเติม FB: Language Center : CMRU    โทร. 0861875587