ประกาศ.. เลื่อนการสอบ TOEIC รอบวันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2564

เลื่อนการสอบรอบวันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 13 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

  • สอบวันที่ 13 สิงหาคม  รับจำนวน 32 ที่นั่ง
  • เวลา 13.00-15.30 น.  (ผู้สมัครสอบมารายงานตัว 12.30 น.)

อัตราค่าสมัครสอบ :
1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 1,200 บาท สอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,500 บาท สอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. ให้ศูนย์ภาษาจัดทำหนังสือส่งตัวไปสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC ใบรายงานผลสอบไม่มีรูปภาพ 1,500 บาท

‼️ หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบจะต้องเว้นระยะในการสอบ 6 วันนับจากวันที่สอบ จึงจะสามารถสอบครั้งใหม่ได้ ‼️

การสมัครสอบ :
1. สมัครสอบด้วยตัวเอง ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. สมัครสอบออนไลน์ ส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน และหลักฐานการชำระเงินมาที่ language.cmru@gmail.com
3. รับสมัคร วันนี้ – 5 สิงหาคม 2564

     >> Download ใบสมัครสอบ TOEIC
      

สอบถามเพิ่มเติม FB: Language Center : CMRU    โทร. 0861875587