ประกาศ เลื่อนการจัดสอบ TOEIC รอบวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เลื่อนการจัดสอบ TOEIC จากวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.
เนื่องจากมีผู้สมัครสอบไม่ครบตามจำนวนที่ศูนย์สอบ TOEIC กำหนดไว้ (ขาดอีก 10 คน)

ศูนย์ภาษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามเพิ่มเติม : Inbox FB : Language Center CMRU