ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมการใช้งาน SPEEXX

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX

  • พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ แนวทาง รวมถึงเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม SPEEXX
  • ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมายจาก SPEEXX 
  • วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.
  • เข้าร่วมการอบรมผ่าน Youtube Live โดยสแกน QR Code ด้านล่าง
  • รายละเอียดเพิ่มเพิมที่ https://speexx.co.th/cmru