นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

  • อบรมทุกวัน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • อบรมวันละ 2 ช่วง เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (รวม 40 ชั่วโมง)
  • หมู่เรียนละ 40 คน
  • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิก ให้แจ้งข้อมูลชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตรและ Section ที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา โดยการพิมพ์ข้อความเท่านั้น ไม่ต้องถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอ (Facebook.com/Language Center : CMRU)

เลือก Section เพื่อลงทะเบียน

Section 01 ห้อง – รายชื่อ
Section 02 ห้อง –รายชื่อ
Section 03 ห้อง – รายชื่อ
Section 04 ห้อง –
รายชื่อ
Section 05 ห้อง –รายชื่อ
Section 06 ห้อง –รายชื่อ
Section 07 ห้อง –รายชื่อ
Section 08 ห้อง –รายชื่อ
Section 09 ห้อง –รายชื่อ
Section 10 ห้อง –รายชื่อ
Section 11 – วิทยาเขตแม่ริม (สะลวง)รายชื่อ
Section 12 – วิทยาเขตแม่ริม (สะลวง)รายชื่อ
Section 13 ห้อง –รายชื่อ
Section 14 ห้อง –รายชื่อ
Section 15 ห้อง –รายชื่อ
Section 16 ห้อง –รายชื่อ
Section 17 ห้อง –รายชื่อ
Section 18 ห้อง –รายชื่อ
Section 19 ห้อง –รายชื่อ
Section 20 ห้อง –รายชื่อ
Section 21 ห้อง –รายชื่อ
Section 22 ห้อง –รายชื่อ
Section 23 ห้อง –รายชื่อ
Section 24 ห้อง –รายชื่อ
Section 25 ห้อง –รายชื่อ

Section 26 ห้อง –รายชื่อ
Section 27 ห้อง –รายชื่อ
Section 28 ห้อง –รายชื่อ
Section 29 ห้อง –รายชื่อ
Section 30 ห้อง –รายชื่อ

**************** Section ด้านล่าง ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน ****************

Section 31 ห้อง –รายชื่อ
Section 32 ห้อง –รายชื่อ
Section 33 ห้อง – รายชื่อ
Section 34 ห้อง – รายชื่อ
Section 35 ห้อง – รายชื่อ
Section 36 ห้อง – รายชื่อ
Section 37 ห้อง – รายชื่อ
Section 38 ห้อง – รายชื่อ
Section 39 ห้อง – รายชื่อ
Section 40 ห้อง – รายชื่อ
Section 41 ห้อง – รายชื่อ
Section 42 ห้อง – รายชื่อ
Section 43 ห้อง – รายชื่อ
Section 44 ห้อง – รายชื่อ
Section 45 ห้อง – รายชื่อ
Section 46 ห้อง – รายชื่อ
Section 47 ห้อง – รายชื่อ
Section 48 ห้อง – รายชื่อ
Section 49 ห้อง – รายชื่อ
Section 50 ห้อง – รายชื่อ