ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน (5 – 8 มิถุนายน 2560)

  ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียน รอบ 5 – 8 มิถุนายน 2560 คลิก !!

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ-กำหนดการโครงการ SEA-Teacher Project 2560

      ประกาศรายชื่อ และกำหนดการสอบคัดเลือก (Click for Download)

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560)

    ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560) รับจำนวนจำกัด Section ละ 30-45 คนเท่านั้น สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรมหลักสูตรละ 6 หน่วยกิต และวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา       สอบถามโทร. 053-885868 ⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐  ⇑⇑⇑⇑⇑ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ เลือกตามหลักสูตรเพื่อลงทะเบียน Listening – Speaking for Communication          – รายชื่อลงทะเบียน         – ประกาศรายชื่อ – ห้องเรียน Sec 1 …

Continue reading

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 3) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 3)    DOWNLOAD รายชื่อ และ ห้องเรียน รอบ 3 คลิก !! หมายเหตุ:  ให้ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไป (เปิดเฉพาะหลักสูตรที่มีผู้ลงทะเบียนเรียน 15 คน ขึ้นไป) ถ้านักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้ว ไม่พบชื่อของตนเอง เนื่องจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรนั้นได้ ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรที่ยังไม่เต็ม ทางเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา   ลงทะเบียนเรียน คลิก !!     หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 053-885868

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2559 : รอบ 1

ผลการอบรม Fundamental Grammar I.- Sec 1 Fundamental Grammar I.- Sec 3 Fundamental Grammar I.- Sec 4 Fundamental Grammar I.- Sec 8 Fundamental Grammar I.- Sec 10 English for Job Application and Interview – Sec 1 Basic English Listening – Sec 2 English for Student Teachers – Sec 1 English through Songs – Sec 1 English …

Continue reading