เรือชนะคลื่น 2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการ และคุณชิสา บุญเจริญ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ดูรูปภาพทั้งหมด ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงชื่อขอรับวุฒิบัตรศูนย์ภาษา 2560

   ให้นักศึกษาที่ลงชื่อในระบบออนไลน์ขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์ภาษาในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ทำการตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอรับวุฒิบัตร โดยติดต่อขอรับวุฒิบัตรด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ในวัน/เวลาราชการ      – ตรวจสอบรายชื่อ     – ลงชื่อขอรับวุฒิบัตร 

แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2560

    ให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ของศูนย์ภาษาและได้ผลการอบรม ผ่าน ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรได้ ตาม Link ด้านล่าง โดยหลังจากลงชื่อแล้วศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูลว่านักศึกษา ผ่าน การอบรมจริงหรือไม่ หลังจากนั้นให้มารับวุฒิบัตรในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป   คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ / ผลการอบรม  (Update ผลการอบรม English through Songs 2 หมู่เรียน)   คลิก เพื่อลงชื่อรับวุฒิบัตร   

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย  สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เข้ารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” ประจำปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   >>  รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา นำบุคลากรศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี รับผิดชอบงานสำนักศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์