ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 3) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 3)    DOWNLOAD รายชื่อ และ ห้องเรียน รอบ 3 คลิก !! หมายเหตุ:  ให้ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไป (เปิดเฉพาะหลักสูตรที่มีผู้ลงทะเบียนเรียน 15 คน ขึ้นไป) ถ้านักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้ว ไม่พบชื่อของตนเอง เนื่องจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรนั้นได้ ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรที่ยังไม่เต็ม ทางเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา   ลงทะเบียนเรียน คลิก !!     หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 053-885868

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2559 : รอบ 1

ผลการอบรม Fundamental Grammar I.- Sec 1 Fundamental Grammar I.- Sec 3 Fundamental Grammar I.- Sec 4 Fundamental Grammar I.- Sec 8 Fundamental Grammar I.- Sec 10 English for Job Application and Interview – Sec 1 Basic English Listening – Sec 2 English for Student Teachers – Sec 1 English through Songs – Sec 1 English …

Continue reading

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 : รอบ 3

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบ 3 – เรียน 27 มีนาคม – 9 เมษายน  และ 18.30 เมษายน 2560) รับจำนวนจำกัด Section ละ 35 คนเท่านั้น สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 หลักสูตรละ 20 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2.5 ชั่วโมง นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรมหลักสูตรละ 6 หน่วยกิต และวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา ⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐  ⇑⇑⇑⇑⇑ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ เลือกตามหลักสูตรเพื่อลงทะเบียน English Structure 1 (โครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐาน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 2) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 2)  ภาษาจีน (Chinese) Sec.1 ภาษาจีน (Chinese) Sec.2 ภาษาจีน (Chinese) นักศึกษาสาขาจิตวิทยา ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) นักศึกษาสาขาจิตวิทยา TOEIC Preparation Sec 1 TOEIC Preparation Sec 3 TOEIC Preparation Sec 4 TOEIC Preparation Sec 5 Listening – Speaking for Communication English through News and Newspaper             หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. …

Continue reading

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

ศูนย์ภาษาเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไปจะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรม 6 หน่วยกิต ต่อ 1 หลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา >> สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 35 คน ต่อ 1 Section เท่านั้น >> สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2556 >> สมัครได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวันเวลาราชการ เพิ่มเติม.. ศูนย์ภาษา เปิดหลักสูตร Basic English Listening และ Basic English Speaking ระดับ Basic และ Intermediate เพิ่มเติม จำนวนหลักสูตรละ 5 …

Continue reading