ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 : ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ (ที่ยังไม่ได้สอบในรอบแรก) ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่ มีวุฒิบัตรผลการสอบ สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบทุกคน (ลงทะเบียนขอรับได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษาหลังจากสอบเสร็จ) วันที่สอบ ลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา ห้องสอบ : 27044 …

Continue reading

รับสมัครสอบ HSK และ HSKK (สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563)

   ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้ Download ใบสมัครสอบ วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 รับสมัคร : วันนี้ – 27 กันยายน 2563 สอบถาม : Inbox Facebook.com/LCCMRU (โทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาขัดข้องชั่วคราว)

ประกาศ.. เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาใช้ไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถ Inbox Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/LCCMRU  

ประกาศ.. เเจ้งเลื่อนการสอบ TOEIC

จากรอบวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็น วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทางศูนย์ภาษาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ หมายเหตุ : สแกน QR code เพื่อเข้าร่วม Line Openchat ของทางศูนย์ภาษา เลือกห้องเเชท “TOEIC 14.08.2563” เพื่อสอบถาม/รับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศ.. ยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK

   ศูนย์ภาษา ขอแจ้งยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK ตามแผนการสอบที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด โดยหากศูนย์บริการการสอบวัดระดับภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) มีกำหนดการสอบใหม่จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้