ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สอบวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ และาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์โดยจะจัดสอบให้ภายหลัง) ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คลิกเลือกเวลา เพื่อลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา ห้องสอบ : แจ้งย้ายห้องสอบ : ให้นักศึกษาไปสอบที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27(ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ) 9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 12.00-14.30 น. – ยกเลิก – 14.40-17.10 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา ห้องสอบ …

Continue reading

กำหนดการ : การทดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Test of English Proficiency – CMRU TEP) ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร TOEIC Camp (อบรมวันที่ 14-15 กันยายน 2562) – วิทยาเขตเวียงบัว

  >> Download ไฟล์รายชื่อและห้องเรียน

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร Intermediate Listening and Speaking 12 ชั่วโมง (อบรมวันที่ 14-15 กันยายน 2562) – ศูนย์แม่ริม

  คำชี้เเจง : ให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือเวลา 08.30 น. ที่ห้อง A101 อาคารพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม >> Download ไฟล์รายชื่อและห้องเรียน  

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม TOEIC Camp วันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

อบรมวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ลงทะเบียนและรับหนังสือเรียนเวลา 08.30 น. ที่ห้อง A101 อาคารพวงคราม ศูนย์แม่ริม       >> Download File รายชื่อผู้เข้าอบรม