ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว

    ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP เรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้     1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click)     2. ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา     3. ศูนย์ภาษาจะแจ้งให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองต่อไป      : สอบถามโทร 053-885868      

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4        – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561        – อบรม วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561                   Click เพื่อลงทะเบียน หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP รอบตกค้าง (วันที่ 26 – 27 เมษายน 2561)

              ให้นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 , 57) ทั้ง English Major (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และ Non-English Major (สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ที่ยังไม่ได้สอบ CMRU-TEP  รอบที่ผ่านมา ลงทะเบียนสอบตาม วัน/เวลา ดังนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561       – 10.00 – 12.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ)       – 12.00 – 14.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ) วันศุกร์ ที่ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบ CMRU – GEP Test

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบ สำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU – GEP Test)    >> Download ไฟล์รายชื่อ       

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP (ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2561)

เลือกกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน English Major (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) Non-English Major (สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)