ลงทะเบียนอบรม Listening, Reading for TOEIC (อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

อบรมระหว่างวันที่ 4 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่หลักสูตรเพื่อลงทะเบียน   >> ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา / เวลาเรียน / ห้องเรียน ที่สามารถเปิดอบรมได้ << หลักสูตร วัน / เวลา Listening for TOEIC  วันอังคาร เวลา 12.00 – 15.00 น. / วันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น. ตรวจสอบรายชือ Reading for TOEIC  วันอังคาร เวลา 12.00 – 15.00 น. / วันพุธ เวลา 12.00 – 16.00 น. ตรวจสอบรายชือ Listening …

Continue reading

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP – นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ และชั้นปีที่ 4 คณะอื่นๆ (ตกค้าง) ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ และชั้นปีที่ 4 คณะอื่นๆ (ผู้ที่สอบแล้วไม่ต้องสอบอีก) ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU) วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 9.00-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.30-16.00 น. …

Continue reading

ประกาศ.. สถานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เเละ HSKK (สอบวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เเละ HSKK  ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยจัดสอบที่ ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยนานาชาติชั้น 6 อาคารราชภัฏ 90 ปี (อาคาร 29) สอบถามโทร. 053 885674

ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับอาจารย์ บุคลากร ปี 2563 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบในปี 2562)

คำชี้แจง : สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบในปี 2562 สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ให้เลือกสอบวันอังคารหรือพุธ ที่ 7,8, 14,15, 21,22, 28,29 มกราคม 2563 ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 9.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร …

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)

ลงทะเบียน วันที่ 12 – 19 ธันวาคม 2562 อบรมระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย       >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 <<