ประกาศโปรแกรม SPEEXX

ขยายเวลาลงทะเบียนใช้โปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษา ปี 4 (เพิ่มเติม)

ขยายเวลาลงทะเบียน.. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนใช้โปรแกรม Speexx ไม่ทัน สามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ด้านล่าง (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนได้ถึงวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือปิดระบบทันทีเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด   นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนรอบนี้ ได้ทาง Facebook ศูนย์ภาษา (https://www.facebook.com/LCCMRU) ในวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป   ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้ารับการสอบ Pre-Test ตามกำหนดการ คือ ระหว่างวันศุกร์ ที่ 10 – วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น.

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมการใช้งาน SPEEXX

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ แนวทาง รวมถึงเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม SPEEXX ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมายจาก SPEEXX  วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. เข้าร่วมการอบรมผ่าน Youtube Live โดยสแกน QR Code ด้านล่าง รายละเอียดเพิ่มเพิมที่ https://speexx.co.th/cmru

ประกาศ เลื่อนการจัดสอบ TOEIC รอบวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เลื่อนการจัดสอบ TOEIC จากวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.เนื่องจากมีผู้สมัครสอบไม่ครบตามจำนวนที่ศูนย์สอบ TOEIC กำหนดไว้ (ขาดอีก 10 คน) ศูนย์ภาษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้สอบถามเพิ่มเติม : Inbox FB : Language Center CMRU

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2565

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าสอบในวันสอบ** สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเหตุ : 1. สำหรับการสอบรอบวันเสาร์ ศูนย์ภาษาจะดำเนินการจัดสอบเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป                          2. สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบใน ครั้งแรก สอบถามเพิ่มเติม : Inbox Facebook.com/Language Center : CMRU หรือ Tel. …

Continue reading