ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว (ทุกปีการศึกษา)

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทำวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว (Click) ให้นักศึกษามารับได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลาราชการ      สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU     โทร. 053-885867-68    

ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล >> Download ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา ปี 2563 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 6)

ลงทะเบียน วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 อบรมระหว่าง วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2563 หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง รอบที่ 6 <<

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 : ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ (ที่ยังไม่ได้สอบในรอบแรก) ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่ มีวุฒิบัตรผลการสอบ สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบทุกคน (ลงทะเบียนขอรับได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษาหลังจากสอบเสร็จ) วันที่สอบ ลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา ห้องสอบ : 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา ห้องสอบ : 27044 …

Continue reading

รับสมัครสอบ HSK และ HSKK (สอบวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563)

   ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้ Download ใบสมัครสอบ วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 รับสมัคร : วันนี้ – 27 กันยายน 2563 สอบถาม : Inbox Facebook.com/LCCMRU (โทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาขัดข้องชั่วคราว)