ประกาศ.. เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาใช้ไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถ Inbox Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/LCCMRU  

ประกาศ.. เเจ้งเลื่อนการสอบ TOEIC

จากรอบวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็น วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทางศูนย์ภาษาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ หมายเหตุ : สแกน QR code เพื่อเข้าร่วม Line Openchat ของทางศูนย์ภาษา เลือกห้องเเชท “TOEIC 14.08.2563” เพื่อสอบถาม/รับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศ.. ยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK

   ศูนย์ภาษา ขอแจ้งยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK ตามแผนการสอบที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด โดยหากศูนย์บริการการสอบวัดระดับภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) มีกำหนดการสอบใหม่จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 วิทยาเขตเวียงบัว : สอบวันที่ 20-24 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว) วิทยาเขตแม่ริม    : สอบวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัล 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แม่ริม แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ลงทะเบียนสอบโดยเลือก วัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ตามวิทยาเขตที่สะดวก นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ …

Continue reading

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบรอบนี้ สามารถสอบรอบหน้าได้ โดยรอประกาศแจ้งจากศูนย์ภาษา วันที่สอบ ลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-16.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 …

Continue reading