ลงทะเบียนสอบ Post Test (Language Achievement Test) การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2562

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ สอบระหว่างวันที่ 10 – 20 กันยายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) // —————————————————————————————————– // เลือกวิทยาเขต : – วิทยาเขตเวียงบัว – วิทยาเขตแม่ริม  

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน หลักสูตร Listening and Speaking 12 ชั่วโมง (อบรมวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1, 7, 8 กันยายน 2562)

Download File รายชื่อ และห้องเรียน

ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับอาจารย์ บุคลากร ปี 2562

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ให้เลือกสอบวันอังคารหรือพุธ ที่ 3,4,10,11,17,18 กันยายน 2562 ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 9.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27 9.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ …

Continue reading

ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test นักศึกษาชั้นปีที่ 4 / 2562

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ สอบระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เลือกวิทยาเขต : วิทยาเขตเวียงบัว วิทยาเขตแม่ริม

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2562

    ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้ Download ใบสมัครสอบ กำหนดการสอบ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK  วันที่หมดเขตรับสมัคร วันที่จัดสอบ วันที่ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 วันจันทร์ที่ 11พฤศจิกายน …

Continue reading