เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : สอบวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : สอบวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 จำนวน 32 ที่นั่ง: เวลา 13.00-15.30 น. (ผู้สมัครสอบมารายงานตัว 12.30 น.) อัตราค่าสมัครสอบ1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 1,200 บาท สอบที่มหาวิทยาลัย2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,500 บาท สอบที่มหาวิทยาลัย3. ให้ศูนย์ภาษาจัดทำหนังสือส่งตัวไปสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC ใบรายงานผลสอบไม่มีรูปภาพ 1,500 บาท‼️ หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบจะต้องเว้นระยะในการสอบ 6 วันนับจากวันที่สอบ จึงจะสามารถสอบครั้งใหม่ได้ ‼️ การสมัครสอบ1. สมัครสอบด้วยตัวเอง ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.2. สมัครสอบออนไลน์ ส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน …

Continue reading

ประกาศ ยกเลิกการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2564

                         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ศูนย์ภาษาจึงขอยกเลิกการจัดสอบดังกล่าว เเละจะจัดสอบอีกครั้งในวันที่ 8 กันยายน 2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์ภาษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมทาง Facebook ต่อไป สอบถามเพิ่มเติม : Inbox FB : Language Center CMRU หรือโทร 086-1875587 / 096-0169409

ประกาศ เลื่อนการจัดสอบ TOEIC รอบวันที่ 13 สิงหาคม 2564

                  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อ้างอิงตามประกาศปิดทำการศูนย์สอบเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ศูนย์ภาษาจึงขอเลื่อนการสอบ TOEIC จากวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง                   ศูนย์ภาษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมทาง Facebook ต่อไป สอบถามเพิ่มเติม : Inbox FB : Language Center CMRU หรือโทร 086-1875587 / 096-0169409

ประกาศ.. เลื่อนการสอบ TOEIC รอบวันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2564

เลื่อนการสอบรอบวันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 13 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ สอบวันที่ 13 สิงหาคม  รับจำนวน 32 ที่นั่ง เวลา 13.00-15.30 น.  (ผู้สมัครสอบมารายงานตัว 12.30 น.) อัตราค่าสมัครสอบ :1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 1,200 บาท สอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,500 บาท สอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่3. ให้ศูนย์ภาษาจัดทำหนังสือส่งตัวไปสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC ใบรายงานผลสอบไม่มีรูปภาพ 1,500 บาท ‼️ หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบจะต้องเว้นระยะในการสอบ 6 วันนับจากวันที่สอบ จึงจะสามารถสอบครั้งใหม่ได้ ‼️ การสมัครสอบ :1. สมัครสอบด้วยตัวเอง ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ในวันจันทร์-ศุกร์ …

Continue reading

เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สอบวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  รับจำนวน 32 ที่นั่ง เวลา 13.00-15.30 น.  (ผู้สมัครสอบมารายงานตัว 12.30 น.) อัตราค่าสมัครสอบ1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 1,200 บาท2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,500 บาท หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบจะต้องเว้นระยะในการสอบ 6 วันนับจากวันที่สอบครั้งล่าสุด จึงจะสามารถสอบครั้งใหม่ได้ การสมัครสอบ1. สมัครสอบด้วยตัวเอง ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.2. สมัครสอบออนไลน์ ส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน และหลักฐานการชำระเงินมาที่ language.cmru@gmail.com3. รับสมัคร วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2564       >> Download ใบสมัครสอบ TOEIC    …

Continue reading