ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ. ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร. ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และว่าที่ร้อยตรี ดร. เกียรติชัย สายตาคำ          ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ภาษาและสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภาพกิจกรรมทั้งหมด ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ประกาศเลขที่สอบ และระเบียบการสอบ การสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (CMRU GEP Test) 2560

Download : ลำดับเลขที่สอบและข้อปฏิบัติในการสอบ CMRU GEP TEST 2560

แบบประเมินอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2/2560 (รอบที่ 1)

  แบบประเมินอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2/2560 (รอบที่ 1)

ลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 1)

หลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 (รอบที่ 1)  ลงทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน- 22 ธันวาคม 2560      Click เพื่อลงทะเบียน      สอบถามโทร 053-885868

เรือชนะคลื่น 2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการ และคุณชิสา บุญเจริญ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ เรือชนะคลื่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ดูรูปภาพทั้งหมด ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]