เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  รับจำนวน 32 ที่นั่ง เวลา 13.00-15.30 น.  (ผู้สมัครสอบมารายงานตัว 12.30 น.) อัตราค่าสมัครสอบ 1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 1,200 บาท 2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,500 บาท การสมัครสอบ1. สมัครสอบด้วยตัวเอง ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.2. สมัครสอบออนไลน์ ส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน และหลักฐานการชำระเงินมาที่ language.cmru@gmail.com3. รับสมัคร วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2564       >> Download ใบสมัครสอบ …

Continue reading

ประกาศ เลื่อนการจัดสอบ TOEIC วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ศูนย์สอบ เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) จึงขอเลื่อนการสอบ TOEIC จากวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ศูนย์ภาษา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มเติม  : โทร 086 1875587 , 096 0169409  หรือ  Inbox FB : Language Center CMRU 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.

>> Download File รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.

การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2564

ผู้ที่มีความประสงค์ในการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนตามรายละเอียด ดังนี้ ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ (800 บาท/ครั้ง) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-0169409 (วรวลัญช์ ธิปาแก้ว)             >> Download ใบสมัครสอบ

ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล (ผลการเรียน คือ ผ่าน/S-Satisfied หรือ ไม่ผ่าน/U-Un-satisfied)       >> Download ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา ปี 2563 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) หากต้องการรับวุฒิบัตรให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง       >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)