เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4        – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561        – อบรม วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561                   Click เพื่อลงทะเบียน หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP รอบตกค้าง (วันที่ 26 – 27 เมษายน 2561)

              ให้นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 , 57) ทั้ง English Major (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และ Non-English Major (สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ที่ยังไม่ได้สอบ CMRU-TEP  รอบที่ผ่านมา ลงทะเบียนสอบตาม วัน/เวลา ดังนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561       – 10.00 – 12.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ)       – 12.00 – 14.00 น.       (ตรวจสอบรายชื่อ) วันศุกร์ ที่ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบ CMRU – GEP Test

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและระเบียบการสอบ สำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU – GEP Test)    >> Download ไฟล์รายชื่อ       

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP (ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2561)

เลือกกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน English Major (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) Non-English Major (สาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3 – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 6 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 – อบรม วันที่ 4 มีนาคม – 1 เมษายน 2561                   Click เพื่อลงทะเบียน หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย