การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2564

ผู้ที่มีความประสงค์ในการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนตามรายละเอียด ดังนี้ ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ (800 บาท/ครั้ง) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-0169409 (วรวลัญช์ ธิปาแก้ว)             >> Download ใบสมัครสอบ

ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล (ผลการเรียน คือ ผ่าน/S-Satisfied หรือ ไม่ผ่าน/U-Un-satisfied)       >> Download ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา ปี 2563 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) หากต้องการรับวุฒิบัตรให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง       >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น รอบที่ 3/2564

หลักสูตร 20 ชั่วโมง ลงทะเบียนอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2564 จัดอบรมแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร 16 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับหน่วยกิจกรรม หลักสูตรละ 3 หน่วย และวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา ศูนย์ภาษาจะเปิดอบรมเฉพาะหลักสูตรที่มีผู้ลงทะเบียน 25 คนขึ้นไป ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและหลักสูตรที่สามารถเปิดอบรมได้ในเฟสบุ๊คส์ศูนย์ภาษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนอบรมได้ที่                >> ลงทะเบียนอบรม <<

ประกาศ เรื่อง การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 12 เเละ 29 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 12 เเละ 29 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนสอบผ่าน google sheet ได้ที่ลิงค์ >>  สอบ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา << รายละเอียดดังนี้– สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. รับจำนวน 20 คน– สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-11.30 น.   รับจำนวน 20 คน   .. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-0169409 (วรวลัญช์ ธิปาแก้ว) ..  

เบอร์โทร ติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแจ้งเบอร์ติดต่อบุคลากรศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 ดังนี้ คุณชิสา บุญเจริญ โทร. 082 1945518– งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น– หน่วยกิตกิจกรรม– โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คุณสุวัฒน์ ดวงทอง โทร. 089 4310011– งานนโยบายและแผน– โปรแกรม Tell Me More Online คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร โทร. 086 1875587– งานธุรการ– งานการเงิน คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว โทร. 096 0169409– สอบ HSK HSKK– สอบ TOEIC– สอบ GEP TEST– สอบ CMRU …

Continue reading