โครงการคลีนิคภาษา

ศูนย์ภาษาจัด โครงการคลีนิคภาษา เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้/สอบถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถลงชื่อนัดวัน เวลา เพื่อปรึกษาหรือสอบถามอาจารย์ทางออนไลน์ ดังนี้ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ให้คำปรึกษา ไม่เกิน 30 นาทีต่อครั้ง ต่อ 1 คน หรือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาในครั้งนั้น ๆ ให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์ (ตาม Platform ที่อาจารย์กำหนด) นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางว่างของอาจารย์ได้ที่เมนู ตรวจสอบตารางนัด แล้วลงชื่อเพื่อขอรับคำปรึกษาครั้งละ 1 คน ในเวลาที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทางออนไลน์ที่เมนู  ลงชื่อนัดพบอาจารย์  ในตารางด้านล่าง หลังจากที่นักศึกษาลงตารางนัดหมายกับอาจารย์แล้ว ให้นักศึกษาส่ง Inbox แจ้งการลงเวลานัดหมายมายังกล่องข้อความใน Facebook ของศูนย์ภาษา (https://www.facebook.com/LCCMRU) เพื่อศูนย์ภาษาจะได้ดำเนินการประสานกับวิทยากรต่อไป วัน เวลา อาจารย์ …

Continue reading

ประกาศยกเลิกการจัดสอบ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอยกเลิกการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ตามประกาศ ดังนี้

ประกาศ.. ยกเลิกการสอบ TOEIC วันที่ 24 และ 27 เมษายน 2564

สอบถามโทร : 096 0169409 หรือ Inbox สอบถามได้ที่ Facebook.com/LCCMRU

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

: กำหนดการสอบครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คนรอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น. ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คนรอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น. : อัตราค่าสมัครสอบ1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 900 บาท2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,200 บาท (ออกในนามมหาวิทยาลัย)3. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ …

Continue reading

ลงทะเบียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 – รอบที่ 2: อบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564: อบรมระหว่าง วันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564: ลงทะเบียนฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน: งดเรียน วันหยุดนักขัตฤกษ์: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 25 คนขึ้นไป: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox ที่ www.facebook.com/LCCMRU >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง <<